Eija Pohjansaari body balance
Eija Pohjansaari vr pendolino
Eija Pohjansaari Messukeskus

Eija Pohjansaari

Olen laaja-alainen moniosaaja. Olen paitsi ammattitaitoinen journalisti ja valokuvaaja, myös tilastoalan asiantuntija, data-analyytikko ja webdesigner. 

Olen valmistunut Turun yliopistosta pääaineena taloustiede ja sivuaineina tilastotiede ja poliittinen historia. Opiskelin kaksi vuotta Kööpenhaminassa Nordplus-stipendiaattina. Kiinnostukseni peliteoriaa kohtaan syttyi juuri Kööpenhaminassa ja tein pro gradu-työni teorian ja kokeellisten tulosten vastaavuudesta.  

 Valmistumisen jälkeen olen tehnyt tilastointiin, erilaisiin katsauksiin ja julkaisuihin sekä infografiikan tekemiseen liittyviä asiantuntijatöitä sekä Suomessa että Luxemburgissa.

 Olen tilastoinut kauppaa, palvelujen ja tavaroiden ulkomaankauppaa, logistiikkaa ja liikennettä, kehitysyhteistyöprojekteja budjetteineen sekä energian tuotantoa ja käyttöä EU-maissa. Metodologinen osaamiseni on vahva.

 Erityisiä vahvuusalueita ovat SAS, Sql, ja Sybase. Projektityötaitoni ovat oivalliset ja pidän erityisesti kehittämisprojekteista. Minulla on kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta, mutta olen myös hyvä ja vahvasti sitoutuva projektitiimin jäsen.  

 Mnulla on medianomin tutkinto Haaga-Heliasta. Lopputyöni oli toimeksianto suunnitella ja tehdä verkkosivut media-alan osuuskunnalle nimeltä TiimiMedia, jonka jäsen olen edelleen. Toimin sisällöntuottajana.

Olen opiskelut ketteriä menetelmiä ohjelmistotuotannossa Amiedussa ja Metropoliassa. Perehdyin paitsi lean-ajatteluun ja Scrumiin, myös kontti- ja pilviteknologioihin. Suoritin samaan aikaan 30 opintopistettä koodausopintoja.

 Tiedän siis vähintään perusteet Sql:n lisäksi myös Pythonista, Javasta, Css:stä ja Php:stä sekä Unix/Linuxista. Metropoliassa löysin uusia kiehtovia asioita eli Gitin ja GitHubin ja pääsin kokeilemaan verkkosivujen tekemistä myös Hugolla.

 Havaintoni on, että kun hahmottaa yhden ohjelmointikielen logiikan, on suhteellisen helppo kartuttaa osaamistaan muissakin kielissä, vaikka syntaksi olisikin erilainen.

 Data-analyysi ja infografiikka kiehtovat, kuten myös verkkosivujen tekeminen, jossa voin hyödyntää visuaalisen puolen osaamistani. 

Olen toiminut freelancejournalistina vuodesta 2012 alkaen ja tehnyt henkilöhaastateluja ja kirjoittanut kulttuurista, merenkulusta, taloudesta ja rahoituksesta. Yleistietoni ovat erinomaiset, taustoitan juttuni hyvin ja olen perinpohjainen. Tiedonhankintataitoni ovat erinomaiset. 

Uskon elinikäiseen oppimiseen ja olen hyvin utelias. Tämän takia olen opiskellut myös satamatoimintoja Merenkulun tutkimuslaitoksessa, kuvataidetta Helsingin taiteilijaseuran kurssikeskuksessa ja tiedeviestintää Saksassa. 

 

Eija Pohjansaari winter run